Skip directly to content

Zajišťujeme PR služby pro bio Farmu Žatec

Pro bio Farmu Žatec budeme zajišťovat komunikaci v rámci pražského regionu, kam Farma Žatec začíná dodávat zeleninu a ovoce z vlastní produkce ekologického zemědělství. Kampaň je zaměřena na získání nových odběratelů. Více informací o farmě a způsobu pěstování zeleniny na www.farma-zatec.cz