Skip directly to content

Zajištujeme PR aktivity pro Datart International

Společnost Datart International si ve dvoukolovém tendru vybrala naši PR agenturu a PRiori. Spolupráce bude zaměřena na media relations a korporátní komunikaci. Zároveň budeme mít na starost komunikaci charitativních projektů, nových služeb nebo rozšíření sortimentu, aktuálně například o kuchyňské studio v prodejně v obchodním centru Arkády Pankrác. "Agentura a PRiori v obou kolech nejlépe splnila podmínky zadání a zaujala nás svým nápaditým přístupem, který byl však dostatečně ukotven v realitě. V případě PR agentury jsme tolik nehodnotili kreativitu nápadů, ale spíše práci s fakty, pochopení kontextu, vhled do problematiky a dostatečně realistické odhady s ohledem na daný rozpočet," uvedla Jana Choroušová, marketing manager společnosti Datart. Výběrového řízení se zúčastnilo 9 agentur.