Skip directly to content

Sandvik Chomutov

Společnost Sandvik Chomutov Precision Tubes, s.r.o. vznikla v roce 1994. Dnes pracuje ve společnosti přes 500 zaměstnanců a podle současných plánů se počítá s nárůstem až na cca 650 lidí do konce roku 2011. Výrobní program tvoří trubky z vysokolegovaných nerezových ocelí určených pro podmořskou těžbu ropy, tzv. umbilikálových systémů. Vedle tohoto odvětví, v němž je světovým lídrem, vyrábí též speciálně upravené trubky pro chemický průmysl, zejména výrobu hnojiv a také trubky pro tepelné výměníky. Nová investice, kterou právě realizuje je určena pro výroby dalších speciálů – vysokotlakých niklových trubek určených pro využití v jaderných elektrárnách. Pro Sandvik Chomutov zajišťujeme mediarelations.

Jiří Holub
managing director & partner
aPRiori

gsm.  +420.736.534.779
e-mail: jiri.holub@apriori.cz
www.apriori.cz