Skip directly to content

Jak nejlépe vybírat mléčné výrobky

U zahraničních produktů je třeba vždy sledovat, aby na jejich obalech bylo odpovídající označení v českém jazyce. I zde musí být vždy uvedena veterinární značka zdravotní nezávadnosti, ze které je možné podle kódu země vyčíst původ zboží.

Mléčné výrobky nakupujte raději v „kamenných obchodech“,vždy v chlazeném úseku (výjimkou je pouze trvanlivé, sušené a kondenzované mléko). V případě nákupu na farmářských popř. jiných trzích nakupujte mléčné výrobky výlučně chlazené. Teplota pro úchovu a prodej mléčných výrobků musí být 4 – 8 °C. Vždy kupujtevýrobky s nevyčerpanou dobou minimální trvanlivosti, resp. dobou spotřeby.