Skip directly to content

Jarní detoxikace pomocí mléka a mléčných výrobků

Důvody pro postní dny jsou i praktické, protože s nadcházejícím jarem docházely potraviny a bylo nutné šetřit. Určité ozdravení výživy je jistě namístě, ale přísné hladovění je zcela nevhodné a může být i zdraví nebezpečné. Následkem nedostatečného energetického příjmu a nevyvážené skladby jídla je snížená odolnost organismu proti nemocem, úbytek svalů, zvyšuje se riziko vzniku metabolické úspornosti s následným vznikem jo-jo efektu.