Skip directly to content

Neoprávněné zákroky v estetické medicíně

Pojem estetická medicína zahrnuje odborníky z více oborů a to, jaké výkony může daný lékař provádět, vychází vždy z náplně atestačního oboru, který úspěšně absolvoval. „Provádění plastické chirurgie je jako profese vázáno na atestace a certifikace v plastické chirurgii. Plastický chirurg musí absolvovat přípravu v chirurgii a složit atestaci z  plastické chirurgie, aby mohl její zákroky vykonávat. Bohužel poměrně běžně se nyní stává, že některé výkony spadající do odvětví plastické chirurgie provádí například všeobecný chirurg, který neprošel edukací a nesložil zkoušky z plastické chirurgie,“ upozorňuje MUDr. Ivo Menšík,Ph.D., plastický chirurg z brněnské Body kliniky plastické chirurgie.