Skip directly to content

Projekt Bílé plus podpoří mléko a mléčné výrobky

Zvýšit spotřebu mléka a mléčných výrobků u všech skupin populace v České republice má za cíl projekt Agrární komory ČR Bílé plus. Tříletý program je financován z prostředků Evropské unie a České republiky. Projekt se bude mimo jiné zaměřovat na vyvracení mýtů a pověr, s kterými je mléko spojováno.