Skip directly to content

Výběr spotřební daně z lihovin klesá i přes vyšší sazbu

Statistická data ministerstva financí za období březen – červenec 2011 odhalují klesající trend výběru spotřební daně z lihovin. V porovnání se stejným obdobím roku 2009, tedy před zvýšením spotřební daně, poklesl výběr meziročně o 8,2 procenta. K porovnání výběru spotřební daně je potřeba zkoumat relevantní data. V tomto případě jsou data pro dané roky správná až od března, protože data o výběru jsou agregována s dvouměsíčním zpožděním.