Skip directly to content

Pracujeme pro společnost MEDA Pharma

Pro společnost MEDA Pharma zajišťujeme komunikaci volně prodejných léků a témat z vybraných terapeutických oblastí. Spolupráce zahrnuje media relations, tvorbu webových stránek pro vybranné produkty a POS materiály.