Skip directly to content

Služby

Public relations

Public relations (často uváděné pod zkratkou PR, toto označení pochází z angličtiny a volně jej lze přeložit jako „vztahy s veřejností“) jsou techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat.

Event management

media relations
Media relations, neboli vztahy s médi, je základním pilířem kvalitní produktové a korporátní komunikace. Znalost mediálního prostředí a vyhledávání témat je prvním krokem pro úspěšnou komunikaci.

Public Affairs

Budování dobrých vztahů s novináři a veřejností je jen jedním z pilířů úspěšné firmy nebo organizace. Druhým pilířem jsou public affairs, ať už na úrovni samosprávy nebo vlády.

Krizová komunikace

krizová komunikace
Monitoring a vyhodnocení zpráv. Kvalitativní analýza (rozbor trendů a témat). Kvantitativní analýza (počet článků, počet čtenářů, dělení podle typu médií). Trénink managementu před setkáním s novináři, příprava na vystoupení v televizích a rádiích.

Interní komunikace

Se zákazníky a obchodními partnery komunikujete bez problémů? Cítíte ale, že uvnitř vaší firmy komunikace nefunguje jak by měla?

Sociální sítě a on-line komunikace

Komunikace mezi lidmi se postupně přesouvá do virtuálního světa, kde díky internetu může každý s každým komunikovat na druhé straně planety v reálném čase.

Monitoring a analýza

monitoring a analýza
Informace hýbou světem a ten, kdo je má, ten vyhrává. Monitoring médií, klasických tištěných, elektronických médií nebo sociálních sítí, je důležitou součástní komunikace.

CSR projekty

CSR
Chcete se odvěděčit svým zákazníkům nezapomenutelnými zážitky, navázat nové obchodní vztahy s potencionálními zákazníky nebo chcete představit novou službu nebo produkt?