Skip directly to content

CSR projekty

Společenská odpovědnost firem CSR (Corporate Social Responsibility) je pojem, který zahrnuje společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů. Společensky odpovědné chování firem lze označit jako aktivity jdoucí nejen nad rámec zákonných, ale i etických, komerčních a společenských očekávání. Pomůže vám vytvořit program nebo projekt, který bude zapadat do sociálních a environmentálních hledisek strategie vaší firmy.

Co nabízíme?

  • Corporate social responsibility (CSR) a Creating Shared Value (CSV)
  • Budování programů sociální odpovědnosti firem
  • Podpora projektů zvyšujících konkurenceschopnost a inovace
  • Začlenění programů do obchodních strategií
  • Budování sponzoringových a fundraisingových programů
  • Spolupráce s neziskovými organizacemi a sdruženími
  • Projekty zaměřené na veřejně prospěšné projekty nestátních neziskových organizací a pomoci a péči o zdravotně či sociálně znevýhodněné