Skip directly to content

Interní komunikace

Loajální a zodpovědní zaměstnanci jsou základním kamenem každé firmy. Pro jejich motivaci je důležitá kvalitní vnitřní komunikace. Zaměřujeme se na vypracování projektů a postupů, jak komunikovat se zaměstnanci.

Co nabízíme?

  • analýzu interní komunikace
  • návrh komunikačních kroků
  • přípravu interních firemních časopisů a bulletinů - v printové nebo on-line verzi