Skip directly to content

Agrární komora ČR

Jarní detoxikace pomocí mléka a mléčných výrobků

Bílé plus foto
S blížícím se jarem mnozí přemýšlejí o absolvování očistných kůr nebo půstů. Půsty provázejí téměř všechna náboženství. Jejich účelem je vedle očisty těla i očista duše, rozjímání.

Projekt Bílé plus podpoří mléko a mléčné výrobky

Zvýšit spotřebu mléka a mléčných výrobků u všech skupin populace v České republice má za cíl projekt Agrární komory ČR Bílé plus.

Bílé plus

Bílé plus mléko
Mléko bylo v médiích dlouhodobě zatracováno a mělo pouze málo zastánců. Hodně mýtů se částečně dá připsat na vrub komunikaci výrobců slazených limonád. Příležitostí se stala spolupráce s renovovanými odborníky a komunikace s novináři v lifestyle médiích.

Stránky