Skip directly to content

Airest Czech Republic

Airest Czech Republic

Airest je gastronomická a retailová společnost se sídlem v Itálii, čítající přes 200 dceřiných jednotek ve více než 10 zemích světa. V roce 2012 zaměstnává přes 2100 lidí.

Kontakt pro média

Jiří Holub
managing director & partner
aPRiori

gsm.  +420.736.534.779
e-mail: jiri.holub@apriori.cz
www.apriori.cz