Skip directly to content

Krizová komunikace

Krizová komunikace (z angl. crisis management) - termín CM je v české odborné literatuře překládán jako krizový management nebo krizové řízení a je jednou z nejnáročnějších disciplín, která v sobě obsahuje řízení public a media relations. Oba pojmy krizový management a krizové řízení shodně vyjadřují řízení ekonomického subjektu v době trvání problémové situace, která ohrožuje její integritu a ekonomickou stabilitu. Nejčastěji jde o ekonomicky, personálně, organizačně či jinak obtížné situace, ve kterých se jedná o zastavení sestupného vývoje krizové křivky nejdříve do stabilní polohy, pak do vzestupného směru. Krizová komunikace většinou nastává v situaci, kterou nikdo neočekává. Důležitá je první rychlá reakce a následné předem specifikované kroky. V krizové komunikaci se vždy vyplatí mluvit včas a pravdivě.

Co nabízíme?

  • poradenství v krizových situacích
  • mediatrénink
  • zpracování krizového manuálu
  • zastupování v médiích / role mluvčího
  • monitoring a vyhodnocení zpráv
  • kvalitativní analýza (rozbor trendů a témat)