Skip directly to content

Monitoring a analýza

Monitoring médií a analýza mediální odezvy je součastí každé PR kampaně. Sledujeme reakce novinářů a veřejnosti na realizovanou PR kampaň. Dodáme vám podrobný přehled o vývoji vaší mediální publicity a zároveň navrhneme případné další kroky.

Jak můžete monitoring médií využít?

  • sledujete informace v médiích?
  • považujete za nutné mít přehled o mediálním obrazu Vaší společnosti nebo konkurence?
  • je vaším úkolem pravidelně informovat vedení o důležitých článcích a reportážích?
  • chcete vědět, jak se média věnují Vašemu oboru?
  • potřebujete monitoring médií ze zahraničí?
  • zpracováváte mediální analýzy a sestavujete mediaplány?

Pokud jste odpověděli minimálně na jednu výše uvedenou otázku kladně, jsme připraveni pro vás realizovat monitoring médií.

Jaké zdroje monitorujeme?

  • tištěná média
  • elektronická média - televize, rozhlas
  • internet - sociální sítě, diskusní fóra