Skip directly to content

Bílé plus

Hlavní komunikaci jsme zaměřili na novináře a novinářky z lifestylových médií, média určená pro ženy a o vaření. Cílovou skupinu žen jsme zvolili s ohledem na hlavní „nákupčí“ potravin do domácností. Pro média připravuje pravidelná setkání s odborníky na předem daná témata nebo dle aktuální potřeby. První část komunikace byla zaměřena na vyvracení mýtů o mléce. Dále jsme se zaměřili na seznámení s jednotlivými kategoriemi mléka a mléčných výrobků a edukaci, které jsou při jaké příležitosti nejvhodnější. V druhé fázi jsme se zaměřili na zdravotní aspekty mléka a vlivu na onemocnění typu osteoporóza nebo jak se dají využít mléčné výrobky při hubnutí.

www.bileplus.cz