Skip directly to content

Public relations

Public relations (často uváděné pod zkratkou PR, toto označení pochází z angličtiny a volně jej lze přeložit jako „vztahy s veřejností“) jsou techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat. Jedná se o dlouhodobou cílevědomou činnost, která by měla mimo jiné zajišťovat poskytování informací veřejnosti a zároveň získávání zpětné vazby a dalších informací od veřejnosti.

PR obecně provádí buďto zvláštní oddělení uvnitř firmy (tzv. in-house) nebo k tomu určené PR agentury nebo komunikační agentury.

V chápání PR se veřejnost dělí na vnitřní a vnější. Vnitřní veřejností se rozumí zejména zaměstnanci organizace. Vnější veřejností se rozumí nejen zákazníci, ale také dodavatelé, investoři, komunita, potažmo celá společnost.

Charakteristiky PR?

 • Nepřetržitá činnost
 • Strategický proces
 • Plánovaná a koordinovaná aktivita
 • Prostředek úspěšného uvedení výrobku na trh
 • Katalyzátor změny přístupu, názorů, vnímání a pověsti
 • Reakce na události

Cíle PR?

 • Přesvědčovat
 • Prodávat
 • Vzdělávat
 • Stimulovat aktivitu
 • Iniciovat přání
 • Zvyšovat povědomí a budit zájem
 • Získat důvěryhodnost a podporu třetí strany
 • Indukovat tzv. proces AIDA (awareness, interest, desire, action): povědomí - zájem - přání - akce